Attachment: TT CITY TRIATHLON Karlovy Vary 2017, 2. 9. 2017 (361)