Vyjádření k situaci s ochrannou známkou

Přejeme hezký den,

rádi bychom se touto formou vyjádřili k aktuální situaci s ochrannou známkou PRIM a ke sporu MPM-Quality vs. Elton. Chceme dopředu avizovat, že společnost MPM-Quality je jediným platným vlastníkem veškerých ochranných známek PRIM, především pak slovní ochranné známky PRIM  v kategoriích 9 a 14 – tj. hodinky a hodiny.

Kromě této slovní ochranné známky  vlastníme i ochranné známky grafické a kombinované zapsané již od roku 1955, které nejsou předmětem žádného sporu. Dokonce jsme sami, kvůli zpřehlednění situace, nechali několik ochranných známek vymazat.

Konkurenční společnost Elton tvrdí, že vlastní práva k autorskému dílu . Autorství tohoto díla panem Židem ovšem zpochybňujeme a u soudu předložíme podklady o jeho autorství panem Mgr. Rathouským, slavným českým typografem. Na základě tohoto autorského díla (které není ochrannou známkou, ale je rovněž zapsané u správce autorských děl), nás společnost Elton neustále napadá a mediálně se tváří, že logo PRIM vlastní. Nicméně dle Úřadu pro průmyslové vlastnictví žádné logo nevlastní a nikdy nevlastnil. Všechny ochranné známky PRIM jsou v majetku naší společnosti.

Dne 12. 2. 2015 nás a naše obchodní partnery navštívila Celní správa se záměrem porovnání autorského díla společnosti Elton a námi používaného loga PRIM. Jelikož je našim zájmem dodávat moderní a stylové hodinky a jelikož vlastníme slovní ochrannou známku, tak s logem nejen můžeme, ale i neustále pracujeme a upravujeme jej vzhledem k našim výrobním a marketingovým potřebám.

TAKŽE CELNÍ SPRÁVĚ NEZBYLO NEŽ KONSTATOVAT:

“Celní úřad pro Moravskoslezský kraj dospěl k názoru, že grafické ztvárnění nápisu PRIM uvedené na zboží neodpovídá ztvárnění na rozhodnutí a licenční smlouvě…”

Tímto protokolem o kontrole Celní úřad i zástupci společnosti Elton, jasně sdělili, že smyšlené autorské dílo pana Žida není totožné s námi používaným logem PRIM. Dokonce jsme rádi, že nám i našim partnerům společnost Elton ukázala, že logo PRIM na našich produktech, je nenapadnutelné a jejich domnělé autorské dílo nemá nic společného s našim logem PRIM.

Považujeme se za moderní společnost, která se snaží reagovat na potřeby trhu a především na potřeby našich zákazníků. Jedním z hlavních požadavků našich partnerů je nabízet moderní spolehlivé a stylové produkty, o které je zájem a které jdou designově s dobou. I v rámci těchto požadavků jsme upravovali logo PRIM v letech minulých tak, aby odpovídalo současným trendům. Průběžný re-branding loga a marketingových materiálů je běžnou součástí vývoje všech značek, včetně té naší.

Petr Hanko
MPM-Quality v.o.s.