Vyjádření ředitele Celního úřadu pro MS kraj

Další Celní úřad, tentokrát v Moravskoslezském kraji, vyhověl našim námitkám proti zabavení našich hodinek. A stejně jako Celní úřad v Praze vyhodnotil žádost společnosti Elton jako neoprávněnou.

Výňatek z rozhodnutí (celé rozhodnutí naleznete níže):

11. Dle sdělení dodavatele je společnost MPM-QUALITY v.o.s.: – majitelem slovní ochranné známky ve znění „PRIM“, č. zápisu 311604, datum práva přednosti 19. 05. 2006. Slovní ochranná známka dává majiteli známky výlučné právo známku užívat v libovolném barevném nebo grafickém provedení, když existenci známky lze jednoduše prověřit ve veřejném rejstříku ochranných známek Úřadu průmyslového vlastnictví. – majitelem dalších kombinovaných známek ve znění „PRIM“, č. zápisu 152529, datum práva přednosti 20. 12. 1955 a č. zápisu 153324, datum práva přednosti 08. 01. 1956 – a dále je předmětné grafické ztvárnění užívané MPM zapsáno v Rejstříku předmětů ochrany. Ochranné organizace autorské (OOA-S), pod č. 140594 ve prospěch oprávněných osob, se kterými má dodavatel uzavřenu příslušnou licenční smlouvu (ze dne 25. 6. 2014).

12. Za uvedeného stavu není podle našeho názoru celní úřad příslušný k zadržování zboží, které evidentně žádná autorská, a ani jiná práva neporušuje, související nadto s ochranou řady zapsaných a registrovaných jiných práv duševního vlastnictví, k jejíž rozporování není celní úřad příslušný.).

Celé rozhodnutí si můžete přečíst zde: