Ochranné známky

Ochranné známky

Spoločnosť MPM-Quality v.o.s. používa ochrannú známku PRIM ako jej vlastník, ktorú riadne nadobudol od jej bývalého majiteľa, a ktorú má zapísanú v registri ochranných známok, a je oprávnený ju užívať na označovanie výrobkov, pre ktoré je zapísaná, a to v zmysle ust. 8 ods. 1, 2 zák.č. 411/2003 o ochranných známkach.

Pre spoločnosť MPM-QUALITY v.o.s. svedčí ako právo z iných zapísaných ochranných známok, dokonca s prioritou siahajúcou až do roku 1955, tak výlučné právo používať autorské diela v prevedení lôg PRIM vytvorených Mgr. Jiřím Rathouským, a tiež právo predchádzajúceho užívateľa.

Spoločnosť MPM-Quality je jediným platným vlastníkom všetkých ochranných známok PRIM, predovšetkým potom slovnej ochranné známky PRIM v kategóriách 9 a 14. Zároveň vlastníme všetky originálne ochranné známky grafické a kombinované zapísané už od roku 1955 (Kombinované č. zápisu 152529, priorita ku dňu 20.12.1955). Ide o ochranné známky PRIM, ktoré naša spoločnosť zakúpila v roku 2001 od jediného právoplatného vlastníka značky Chronotechna Šternberk (EUTECH).

Logá PRIM

Logá PRIM

Našej spoločnosti dlhodobo patria ďalšie logá PRIM vytvorené naším grafickým štúdiom ako autorské diela už od roku 2002. Patria nám taktiež autorské diela spoločnosti EUTECH (pôvodne Chronotechna Šternberk), ku ktorým vlastníme pôvodnú výkresovú dokumentáciu z roku 1967 a je východzou reprodukčnou podobou paličkového loga PRIM, neskôr upraveného grafikmi našej spoločnosti.

Spoločnosť MPM-QUALITY v.o.s. má výhradné oprávnenie používať logo PRIM vytvorené Mgr. Jiřím Rathouským, ako jeho autorské dielo a na základe licenčnej zmluvy z 25. 06. 2014 uzatvorenej s dedičmi majetkových práv po Mgr. Jiřím Rathouský, JUDr. Hanou Jareš Procházkovou a Antonínom Jarešom.

AKO SPOZNAŤ PRAVÝ PRIM

PRIM originál je len jeden. Najpoužívanejšie je najstarší obloučkové logo, ktoré vzniklo v roku 1955. Tak spoznáte originálne hodinky PRIM. Originálny a jediný oficiálny nástupca značky, nepoužíva žiadne doplnky, texty nad značkou ani pod ňou. Logo spoznáte vždy, vyzerá a je presné tak ako ste ho poznali kedysi. Obloučkové logo PRIM alebo čitateľný moderný logotyp písmen PRIM. Proste značka hodiniek pre všetky generácie, za dostupné ceny a vo vysokej kvalite, tak ako tomu bolo vždy.

PRIM_1967-znak-vykres
Historicky najstaršie logo používané dnes

Prvá ochranná známka PRIM bola registrovaná už v roku 1955 šternmberskou Chronotechnou pre označenie jej vyrábaných časomerných zariadení, išlo o písmená PRIM, ktorá sa ku kraju znižujú a ktoré majú okolo seba zhora prerušenú bordúru (tzv. bochníkový tvar). V roku 1958 bola zaregistrovaná vtedajším národným podnikom Chronotechna ďalšia ochranná známka PRIM v rovnakej grafickej podobe, ako je tá z roku 1955. Táto známka bola registrovaná aj pre náramkové hodinky.

SÚČASNÉ LOGO

V súčasnosti používame pre označovanie hodiniek PRIM tiež ďalšie logo PRIM, ktoré vychádza z moderného fontu, je vysoko čitateľné ako na hodinkách, tak v reklamných materiáloch. Má potrebnú dynamiku a zároveň nadväzuje na to najlepšie z predchádzajúcich verzii lôg PRIM.

PRIM P_web_512
PRIM P_eshop_512
Zjednodušené logo – Ikona

Náš tím grafikov vytvoril logo, ktoré odráža naše hodnoty tradície a modernity. Písmeno P je spojené kruhovým oblúkom, ktorý predstavuje plynutie času. Tento prvok je pre nás kľúčovým symbolom našej značky. Stretávať sa s novým logom budete postupne na všetkých našich nových modeloch a tiež promo aktivitách.

PRIM P_web_512
PRIM P_eshop_512
PRIM MOTTO – VÝZNAM PRO NAŠICH ZÁKAZNÍKOV A ZAMESTNANCOV

Ako značka času si ceníme každého z našich zákazníkov, ale tiež celého teamu pracovníkov okolo nás. Rozhodli sme sa preto zistiť, čo pre Vás značka PRIM znamená. Dostali sme viac ako stovku návrhov a nápadov, a to pre nás znamená skutočne veľa. Výherným mottom sa stalo „PRIM môj čas, môj svet“ – to vystihuje hodnoty PRIMu a našich rozmanitých zákazníkov. Veríme, že z našej širokej kolekcie si každý vyberie svoje originálne hodinky, s ktorými „svoj čas“ (môj čas) bude tráviť presne tak ako sníva „svoj svet“ (môj svet). S mottom sa budete postupne stretávať na promo aktivitách našej značky.

CZECH-MADE

Czech Made

Czech Made

Využívame zázemie silnej firmy s 25 rokmi skúseností v obore hodinárčiny, sme ako jediní v hodinárskom segmente držiteľmi certifikátu CZECH MADE a každoročne pravidelne certifikujeme nové modely PRIM.

Hodinky PRIM z našej produkcie sú neustále testované a vylepšované, preto určujú trendy v obore. Medzi našich zákazníkov patria významné osobnosti, športovci, celebrity, ale predovšetkým Vy, naši nároční zákazníci, ktorí oceňujú každodennú výdrž a kvalitu hodiniek PRIM. Naši dizajnéri a hodinári priamo v centrále našej spoločnosti pravidelne vymýšľajú nové kolekcie a využívajú najnovšie technológie a materiály.

Rozhodnutie EUIPO

Dňa 1. februára 2017 bolo na stránkach EUIPO uverejnené rozhodnutie vo veci návrhu na zrušenie európskej známky protistrany a bolo rozhodnuté:

Rozhodnutie EUIPO – čiastočné zrušenie európskej známky protistrany „Manufacture Prim 1949“ v podstatnej časti zoznamu tovarov a služieb a pre všetky výrobky a služby v triedach 9, 14 a 35.

Jednostranné články voči našej spoločnosti
Stiahnuť vyjadrenie (PDF)
Vyjadrenie k neustálemu agresívnemu napadaniu firmou Elton hodinárska
Stiahnuť vyjadrenie (PDF)
Pôvodné vyjadrenie k vlastníctvu značky PRIM z roku 2013.
Stiahnuť vyjadrenie (PDF)