Ochranné známky

Ochranné známky

Společnost MPM-Quality v. o. s. užívá ochrannou známku PRIM jako její vlastník, kterou řádně nabyl od jejího bývalého majitele, a kterou má zapsanou v registru ochranných známek, a je oprávněn ji užívat k označování výrobků, pro které je zapsána, a to ve smyslu ust. 8 odst. 1, 2 zák.č. 411/2003 o ochranných známkách.

Pro společnost MPM-QUALITY v.o.s. svědčí jak právo z jiných zapsaných ochranných známek, dokonce s prioritou sahající až do roku 1955, tak výlučné právo užívat autorská díla v provedení log PRIM vytvořená Mgr. Jiřím Rathouským, a rovněž právo předchozího uživatele.

Společnost MPM-Quality je platným vlastníkem ochranných známek PRIM. Zároveň vlastníme ochranné známky grafické a kombinované zapsané již od roku 1955 (Kombinované č. zápisu 152529, priorita ke dni 20.12.1955). Jedná se o ochranné známky PRIM, které naše společnost zakoupila v roce 2001 od jediného právoplatného vlastníka značky Chronotechny Šternberk (Eutech).

Loga PRIM

Loga PRIM

Naší společnosti dlouhodobě patří další loga PRIM vytvořená naším grafickým studiem jako autorská díla již od roku 2002. Náleží nám taktéž autorská díla společnosti Eutech (původně Chronotechna Šternberk), ke kterým vlastníme původní výkresovou dokumentaci z roku 1967 a je výchozí reprodukční podobou hůlkového loga PRIM později upraveného grafiky naší společnosti.

Společnost MPM-QUALITY v.o.s. má výhradní oprávnění užívat loga PRIM vytvořené Mgr. Jiřím Rathouským, jako jeho autorská díla, a to na základě licenční smlouvy ze dne 25. 06. 2014 uzavřené s dědici majetkových práv po Mgr. Jiřím Rathouském, JUDr. Hanou Jareš Procházkovou a Antonínem Jarešem.

JAK POZNAT NÁŠ PRIM

​Nejpoužívanější je nejstarší obloučkové logo, které vzniklo v roce 1955. Tak poznáte naše hodinky PRIM. Nepoužíváme žádné doplňky, texty nad značkou ani pod ní. Logo poznáte vždy, vypadá a je přesné tak jak jste ho znali kdysi. Obloučkové logo PRIM anebo čtivý moderní logotyp písmen PRIM. Prostě značka hodinek pro všechny generace, za dostupné ceny a ve vysoké kvalitě, tak jak tomu bylo vždy.

PRIM_1967-znak-vykres
Historicky nejstarší logo používané dnes

První ochranná známka PRIM byla registrována již v roce 1955 šternberskou Chronotechnou pro označení jí vyráběných časoměrných zařízení, jednalo se o písmena PRIM, která se ke kraji snižují a která mají okolo sebe shora přerušenou borduru (tzv. bochníkový tvar). V roce 1958 byla zaregistrována tehdejším národním podnikem Chronotechna další ochranná známka PRIM ve stejné grafické podobě, jako je ta z roku 1955. Tato známka byla registrována i pro náramkové hodinky.

LOGO JIŘÍ RATHOUSKÝ

V současné době používáme pro označování hodinek PRIM logo vytvořené v roce 1968 jedním z nejznámějších českých typografů a grafickým designérem Jiří Rathouským, který úzce spolupracoval se svou manželkou Dorou Novákovou a národním podnikem Chronotechna. Grafická a slovní ochranná známka – 1. OZ PRIM č. 165917.

SOUČASNÉ LOGO

V současné době používáme pro označování hodinek PRIM také další logo PRIM, které vychází z moderního fontu, je vysoce čtivé, jak na hodinkách, tak v reklamních materiálech. Má potřebnou dynamiku a zároveň navazuje na to nejlepší z předchozích verzí log PRIM.

Zjednodušené logo – Ikona

Náš tým grafiků vytvořil logo, které odráží naše hodnoty tradice a modernity. Písmeno P je spojeno kruhovým obloukem, který představuje plynutí času. Tento prvek je pro nás klíčovým symbolem naší značky. Setkávat se s novým logem budete postupně na všech našich nových modelech a také promo aktivitách.

PRIM P_web_512
PRIM P_eshop_512
PRIM Moto – význam pro naše zákazníky a zaměstnance

Jako značka času si ceníme každého z našich zákazníků, ale také celého týmu firmy kolem nás. Rozhodli jsme se proto zeptat se, co pro Vás znamená značka PRIM. Obdrželi jsme více jak stovky návrhů a nápadů, a to pro nás znamená opravdu mnoho. Výherním motem se stalo PRIM můj čas, můj svět – ten vystihuje hodnoty PRIMu a naše rozmanité zákazníky. Věříme, že z naší široké kolekce modelů si každý vybere své originální hodinky, se kterými „svůj čas“ bude trávit přesně tak jak sní „svůj svět“. Setkávat se s motem budete postupně na promo aktivitách naší značky.

CZECH-MADE

Czech Made

Czech Made

Využíváme zázemí silné firmy s 25 lety zkušeností v oboru hodinařiny, jsme jako jediní v hodinářském segmentu držiteli certifikátu CZECH MADE a každoročně pravidelně certifikujeme nové modely PRIM.

Hodinky PRIM z naší produkce jsou neustále testovány a vylepšovány, proto určují trendy v oboru. Mezi naše zákazníky patří významné osobnosti, sportovci, celebrity, ale především Vy naši nároční zákazníci, kteří oceňují každodenní výdrž a kvalitu hodinek PRIM. Naší designéři a hodináři přímo v centrále naší společnosti pravidelně vymýšlejí nové kolekce a využívají nejnovější technologie a materiály.

Rozhodnutí EUIPO

Dne 1. února 2017 bylo na stránkách EUIPO zveřejněno rozhodnutí ve věci návrhu na zrušení evropské známky protistrany a bylo rozhodnuto:

Rozhodnutí EUIPO – částečné zrušení evropské známky protistrany „Manufacture Prim 1949“ v podstatné části seznamu výrobků a služeb a pro všechny výrobky a služby ve třídách 9, 14 a 35.

Jednostranné články vůči naší společnosti
Stáhnout vyjádření (PDF)
Vyjádření k neustálému agresivnímu napadání firmou Elton hodinářská
Stáhnout vyjádření (PDF)
Původní vyjádření k vlastnictví značky PRIM z roku 2013
Stáhnout vyjádření (PDF)