Údržba

Údržba a starostlivosť o hodinky

ZÁKLADNÉ PRAVIDLÁ STAROSTLIVOSTI O HODINKY:

1) udržujte hodinky čisté
2) pravidelne navštevujte servis kvôli overeniu vodotesnosti a presnosti chodu
3) nechajte si pravidelne vyčistiť strojček a vymeniť olej (vykonáva sa v rámci celkovej údržby)
4) snažte sa vyhýbať silným nárazom
5) hodinky zbytočne nevystavujte príliš teplej alebo slanej vode
6) pri quartzových hodinkách kontrolujte životnosť batérie

AKO SA STARAŤ O AUTOMATICKÉ, MECHANICKÉ HODINKY?

RUČNÉ NAŤAHOVANIE

Pri bežnom nosení sa automatické hodinky naťahujú samy vďaka pohybu zápästia. Ak ich však dlhší čas nenosíte a zastavia sa, budete musieť pred ďalším použitím nastaviť čas a hodinky prvýkrát natiahnuť ručne. K tomu stačí otočiť korunkou asi 20-krát smerom k 12. hodine.

REZERVA CHODU A NAŤAHOVAČE

Každý automatický strojček má určitú rezervu chodu. Hodinky sa musia nosiť aspoň 8 až 10 hodín denne, aby sa výrobcom stanovená rezerva chodu udržala na maxime. Ak hodinky odložíte na dlhšiu dobu, ako je ich aktuálna rezerva chodu, zastavia sa a pred ďalším nosením ich budete musieť znovu nastaviť. Ak napríklad odložíte v piatok večer hodinky s rezervou chodu 28 až 42 hodín, v pondelok ráno vám už nepôjdu.

Ak hodinky nenosíte každý deň a chcete sa vyhnúť opakovanému nastavovaniu času, môžete si u nás zaobstarať tzv. naťahovač. Hodinky uložené v ňom sa pohybujú a tým priebežne naťahujú. V piatok večer ich tak jednoducho uložíte do naťahovača a nastavíte požadovaný rytmus naťahovania. Hodinky sa vám cez víkend naťahujú a v pondelok ráno sú ihneď pripravené na použitie.

Keď viete, že hodinky nebudete dlhší čas používať, napríklad niekoľko týždňov alebo mesiacov v kuse, odporúčame nechať ich radšej zastaviť. Uložením v naťahovači by zbytočne dochádzalo k stálemu naťahovaniu a mechanickému opotrebovaniu rotora strojčeka.

PRAVIDELNÝ SERVIS A ULTRAZVUKOVÉ ČISTENIE

Mechanické strojčeky vyžadujú pravidelnú údržbu a kontrolu v autorizovaných servisoch – iba tak je možné zabezpečiť presný chod v povolenej tolerancii. V porovnaní s quartzovým strojčekom sú mechanické hodinky oveľa citlivejšie na rôzne faktory ako gravitácia, nárazy pri bežnom používaní, magnetizmus, vibrácie alebo zmeny teplôt. Najmenej raz ročne a pri väčšej odchýlke v chode odporúčame navštíviť autorizovaný servis na bežnú kontrolu všetkých funkcií hodiniek. Podobne ako pri quartzových hodinkách je dobré nechať aj hodinky mechanické aspoň jedenkrát za rok vyčistiť pomocou ultrazvuku.

ULTRAZVUKOVÉ ČISTENIE

Autorizovaný servis vám nielen vymení batériu a skontroluje tesnenie hodiniek, ale tiež môže vyčistiť puzdro a náramok v ultrazvukovom kúpeli. Pre zachovanie atraktívneho vzhľadu hodiniek je dobré nechať ich takto vyčistiť najmenej raz za rok.

Ošetrenie ultrazvukom pomáha nielen odstrániť všetky nečistoty puzdra a náramku, ale zároveň predlžuje životnosť hodiniek, predovšetkým ich pohyblivých častí. Dvojnásobne to platí pre náramok, pretože nečistoty, ktoré sa usadzujú vo vnútri, môžu spôsobiť nadmerné trenie jednotlivých dielikov a ich poškodeniu.

Batériové, quartz hodinky

VÝMENA BATÉRIE

Strojček quartzových hodiniek je poháňaný batériou, a nie je ho preto potrebné naťahovať. Zato je však batériu treba pravidelne meniť, a to najneskôr po uplynutí doby životnosti. Tá býva spravidla menej ako dvojročná.

Batériu v hodinkách si vždy nechajte vymeniť v autorizovanom servise. Nikdy ju neskúšajte vymeniť sami v domácich podmienkach. Životnosť batérií je okolo 24 mesiacov (nezabudnite, že hodinky boli vyrobené oveľa skôr, ako ste si ich zakúpili, a preto sa môže stať, že je batéria v hodinkách už dlhšie). Výdrž je však závislá na rôznych faktoroch, ako napríklad, ak vlastníte hodinky s chronografom, tie spotrebujú viac energie, než hodinky bez neho. Nefunkčné batériu dajte vždy odstrániť čo najskôr, ak je vnútri hodiniek príliš dlho, môže spôsobiť vážne poškodenie mechanizmu.

Mechanické hodinky

Tento typ pohonu hodiniek vyžaduje väčšiu pozornosť, než iné mechanizmy. Hodinky si vždy pri naťahovaní zložte zo zápästia. Pravidelné servisné prehliadky by mali byť u týchto typov hodiniek samozrejmosťou, ideálne každých 2 až 5 rokov.

Treba mať na pamäti, že tieto typy hodiniek sú menej odolné voči nárazom a otrasom a tiež majú menšiu presnosť než batériové hodinky.

Mechanické hodinky vyžadujú pravidelné naťahovanie, automatické je potrebné udržiavať v chode aktivitou, nosením. Rezerva pri plnom natiahnutí je od 28 do 42 hodín, kým je potrebné znova ich natiahnuť, alebo nosiť.

STAROSTLIVOSŤ O REMIENKY

Ak máte v pláne používať hodinky vo vode, alebo trpíte nadmerným potením, určite sa vyhnite koženému remienku. Koža nie je kamarát s vodou, preto sú v tomto prípade vhodnejšie remienky z ocele, či gumy.

Životnosť kožených remienkov pri používaní v bežných podmienkach je približne rok, až rok a pol. Po tomto období ho odporúčame vymeniť za nový.

Pružnosť a farbu kože ovplyvňuje najmä vlhkosť, kyslosť pokožky, pot, chemikálie, slnečné žiarenie, miera opotrebovania.

Vodotesnosť

Vodotesnosť (water resistant) vypovedá o vlastnosti púzdra hodiniek neprepúšťať vlhkosť a vodu. Hodinky PRIM sú rozdelené do jednotlivých skupín podľa stupňa vodotesnosti. Jednotlivé stupne vrátane označenia a povolených možností používania nájdete názorne v nasledujúcej tabuľke.

PRIM tabuľka vodotesnosti

Použitie hodiniek vo vode

Pri vodotesných hodinkách je dôležité pri styku s vodou mať vždy stlačenú korunku a nikdy nemanipulovať pod vodou s tlačidlami ani s korunkou.

  • Hodinky so skrutkovacou korunkou sú špeciálne a korunka musí byť vždy pevne utiahnutá (ak nie je, dostane sa do hodiniek voda!)
  • Vo vode nikdy nestláčajte tlačidlá chronografu, alebo nepohybujte s korunkou!

Prudké nárazy hodiniek, či ich súčastí (korunka, tlačidlá) ako aj prudké zmeny teploty, môžu oslabiť ich vodotesnosť. Tesnenie hodiniek sa časom opotrebujú. Vzhľadom na tieto faktory je vhodné dať skontrolovať vodotesnosť u hodinára každých 12-18 mesiacov. Tiež pri každom otvorení hodiniek treba urobiť skúšku vodotesnosti.

Výrobcovia hodiniek uvádzajú tri najbežnejšie úrovne vodotesnosti:

1) Hodinky s vodotesnosťou do 30 m (3 bar)
Odolávajú vlhku a sú prachotesné, nemali by však byť vystavené dlhšiemu kontaktu s vodou. Bez problémov zvládnu dážď či umývanie rúk, ale určite sa s nimi nechoďte kúpať.

2) Hodinky s vodotesnosťou do 50 m (5 bar)
Vydržia rekreačné plávanie. Údaj 50 metrov neznamená maximálnu hĺbku, ale rozhodujúce je, aby tlak vody na hodinky nepresiahol 5 atmosfér.

3) Hodinky s vodotesnosťou 100 m
Na intenzívne a dlhé plávanie, rekreačné potápanie alebo aj do sprchy, sú prispôsobené hodinky s vodotesnosťou aspoň 100 m (10 bar) so skrutkovacou korunkou. Hodinky s 10 ATM bez skrutkovacej korunky sú odporúčané na sprchovanie a plávanie (nie však potápanie). Na ponory do väčších hĺbok je potrebné používať špeciálne potápačské hodinky.

KONTAKT SO SLANOU VODOU

Ak sa s hodinkami pôjdete kúpať do mora, odporúčame ich následne opláchnuť pitnou vodou, aby sa z nich zmyla usadená soľ. Po návrate z dovolenky je najlepšie navštíviť autorizovaný servis a nechať si hodinky vyčistiť ultrazvukom – odstránia sa tak zvyšné častice soli, ktoré vašim hodinkám neprospievajú.

PRUDKÉ ZMENY TEPLÔT

Každé hodinky zle znášajú prudké zmeny teplôt. Preto rozhodne neodporúčame brať si ich do sauny či vodnej pary. Pri sprchovaní či kúpaní s vodotesnými hodinkami je dôležité vyvarovať sa prudkých zmien teploty vody. Ak sa s hodinkami v lete chystáte napríklad do mora, najprv ich oblejte vodou, aby ste zmiernili teplotný šok.

PRIM tabuľka veľkostí puzdra hodiniek, šírky remienkov